Печат
Категория: В страната
Посещения: 1774

Патриархът награди Гиньо Ганев

 

Ofmedia.bg

ganev 010416Патриарх Неофит награди Гиньо Ганев с църковен орден "Св. Йоан Рилски" - първа степен. Награждаването се състоя на тържествена церемония в Синодалната палата и е за заслугите на Ганев за възстановяването на единството на Българската православна църква и за укрепването на нейния авторитет както чрез законодателни инициативи, така и чрез публично заявени от него позиции.

Повод за награждаването на Гиньо Ганев е и 25-ата годишнина от приемането на Конституцията от 1991 г., с която се гарантира правото на вероизповедание на българските граждани и се утвърждава Източното православие като традиционно вероизповедание за България.
В тежките години на разкола редица български общественици, интелектуалци и законотворци подкрепиха усилията на Светия синод да възстанови каноничното единство на родната ни БПЦ, като в онези дни на изпитания, те решително застанаха на страната на истината, посочи в словото си патриарх Неофит. Той отбеляза, че сред тези българи се откроява личността на Гиньо Ганев - като виден политик, високоавторитетен общественик, парламентарист и конституционалист.
Негово светейшество припомни и приноса на Гиньо Ганев за внасянето в Народното събрание през 1999 г. на законопроекта за единството на БПЦ и за активната му парламентарна подкрепа за внесения на 5 юли 2001 г. Закон за вероизповеданията. 

Неговото приемане допринесе за възстановяване на единството на БПЦ и за укрепване на правния й статут. По-късно като български омбудсман Гиньо Ганев продължи да отстоява водещата роля на православието у нас и да брани правата и свободите на гражданите, и особено - правото на вероизповедание, заяви патриарх Неофит, цитиран от БТА.

В словото си след награждаването Гиньо Ганев, който е и почетен председател на Отечествения съюз, говори за житейската политика, основаваща се на разума, реализма и на разбирателството, но свързани и с толерантността, но не като търпимост, а като активно гражданско поведение, действие и инициатива. Едно такова църковно отличие не са дава за минали заслуги - това би било и обидно, и нелепо. То се дава, мисля, не за миналото, а се заслужава всеки ден и всеки миг, посочи Ганев.