Организация с богат живот

Ofmedia.bg

 1 201118

На събрание на ръководството на Отечествения съюз в р-н "Младост", гр.Варна със Симеон Кулиш – член на НС на ОС и Нешо Нешев - член на НС и областен координатор на ОС бяха представиха решенията на конгреса на организацията от 20 октомври

Клубът в район „Младост” е един от най-активните в града. Благодарение на усилията на дългогодишния активист – Йонка Янкова, в организацията има живот и богата културно-масова дейност.