Печат
Категория: Ние
Посещения: 2137

Академично слово

Уважаеми дами и господа!

Скъпи колеги!

bogdanov 301115Излизам пред Вас в качеството си на Председател на новосъздадената Обществена Академия за наука, образование, култура. Аз съм българин, български учен, с трудове в национални и немалко университетски библиотеки по света. Имам и международно признание, носител съм на златен медал на Калифорния на името на Алберт Айнщайн и за интегриране на науката и образованието, на златен медал на Международната Академия за информатизация - консултант на ООН за принос в изграждане на световното информационно общество.

Кавалер и командир съм на орден за наука, образование, култура на Европейската Академия за информатизация – Брюксел за развитие на взаимоотношението на науката, образованието, културата.

Радетел съм на българщината. Поради това, с пълна убеденост, решителност и отговорност се захванах с учредяването, организирането и функционирането на Българска Обществена Академия за наука, образование, култура.

Задават ми въпрос – кому е необходима тя? Обществената Академия за наука,образование,култура е необходима на

българската нация. Тя е призвана да отговори на въпросите:

…“От къде идваме? „Къде отиваме?“ ,“Къде сме сега?

България е била държава с несломим дух. Дух, защитен от българския език,писменост и култура. Тя се е простирала от Балтийско море до Тихия океан. От Северния ледовит океан до Индийския океан. Завоеватели от много държави са правили опит да я покорят, но винаги са претърпявали крах. Българският дух бил и е непреодолима бариера.

България е била люлка на европейската култура и цивилизация. Това го признават световно известни изследователи и учени. Признават го и безспорни политически лидери от Англия, Франция, Италия.

Преди Средновековието в света е имало 21 цивилизации. Една от тях е била българската. Тя е разширявала границите си предимно със своето силно културно влияние.

Това е концентриран отговор на първия въпрос-„От къде идваме?“ -„А къде отиваме?“ Нашата национална кауза

може да се дефинира така:СИЛНА ДЪРЖАВА! ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО! БЛАГОДЕНСТВАЩ НАРОД!

Скъпи колеги, пред нас с императивна стойност възникват въпросите: Къде и в какви направления са стратегическите изследвания, проектирани и осъществявани от българските властимащи?

Въз основа на тези изследвания, какви стратегически цели са формирани пред българската нация? Те ще осигурят ли

устойчиво развитие на България? Имаме ли поне бегла представа за социално-икономическата и духовна реалност у нас след 50-100-200 г. Знаем ли, какво ни очаква –катаклизми, катастрофи, кризи, или подем, разцвет?

Какъв човешки потенциал ще имаме след 50-100години ? С какви знания и умения той щеразполага и ще може ли да ги използва за развитието на Родината ни?

Как ще се развива българския език, литература и култура до края на 2000г. и началото на 3000г. Още сега се прави опит да се налага английския език и т.н. европейски и американски ценности, които нямат нищо общо с българската култура, въз основа на която възниква истинската европейска култура и цивилизация, а не тази, която ни се натрапва!

Унищожава се учтивата форма на общуване и всички медии ни налагат тикането, което при нас е само между близки хора, с това се опитва да се променя българската народопсихология и т.н.

И още и още въпроси има, по които малко хора в България работят сериозно и отговорно, а ни натрапват чуждото, което е няколко нива под нашата средна интелигентност и култура. От всички посоки ни заливат песимистични прогнози. Дори се подчертава от различни чуждестранни източници, че България няма да съществува, като държава. Че българската нация ще изчезне. Че българския дух ще бъде сломен. Целта е, ние българите да изпаднем в безизходица, да се стресираме, фрустрираме и да капитулираме пред предсказваните прокоби! Те се градят на безотговорното, деструктивно управление на България. В резултат на това се налагат констатациите:

Нямаме собствена доктрина, за да пазим своя суверенитет! Липсва и система за национална сигурност, но президентството лансира закон, който да я управлява.

Нямаме дългосрочна градивна социално-икономическа политика! Но се налагат олигарсите. Чужди монополи заграбват енергетиката и др. доходоносни отрасли, проникват генно-модифицирани храни и т.н.

Нямаме дългосрочна програма с обосновани цели за образованието, науката и културата.Имаме само нерешени проблеми-голяма част, от които под външно въздействие сами си създаваме. Нямаме постижения, с които да се

гордеем. Чужди сили нацвъкаха насип неправителствени организации, които още от начало работят с техни средства за изпълнение на поставените им задачи. А, следкато проникнат в официалните институции, вече с български народни средства продължават да изпълняват чужди задачи и да разстройват равновесието в природата, обществото, икономиката на България и всичко в името на създалото се гражданско общество, каквото у нас още няма!

Уважаеми колеги, тези и редица други значими проблеми в нашето общество / бедност, насилие, разединение, безнравственост, профанация / очертават изследователските области на нашата Академия. Тяхната

сериозност и комплициране определя голямата и дълговечна перспектива за функциониране и развитие на нашата Академия.

Успехите на Академията в намиране и разработване на ефикасни решения на тези проблеми са нашата отплата към българския народ.

Ние ще правим всичко възможно за очертаване и постигане на така необходимите му радост, надежда, упование .

Имаме капацитет да ги постигнем! Нужен ни е разум, вяра, воля, смелост, солидарност, трудолюбие, всичко което обхваща българското родолюбие, което поддържа силата и несломимостта на българския дух.

Нужно е действително ефикасно научно обслужване на обществото. За сега в това отношение съществува все по разширяващ се вакуум. Обществената Академия за наука, образование, култура има амбицията и ресурса да го запълни.

В нашата Академия са събрани учени и отговорни мъже и жени. Академията ни ще се превърне в национален генератор на идеи, програми, проекти и модели за ефективни решения на натрупалите се в обществото

проблеми.

Академията ни трябва да се обособи, като средище за свободен обмен на научни идеи, възгледи и предложения за оптимизиране функционирането на обществото. Тя е и една

възможност за творческа реализация на всеки един от нас! Ние с вас, с всички български родолюбци ще даваме решения за рационализиране управлението на държавата и на обществото.

Ние насочваме научните си интереси, към всички основни страни и сфери на обществения живот- икономика, образование, бит, култура, комуникации, изкуство,екология,

урбанистика, здравеопазване, правна и национална сигурност, защита и т.н. Ще разработваме и модели, технологии и процедури за активно включване на талантливите и нравствени български граждани в управлението на обществото. Ще предлагаме практически решения за гарантиране свободата на личността.

Наш девиз ще бъде латинската сентенция: „САЛОС ПУБЛИКА СУПРЕМА ЛЕКС !“ т.е. „Общественото благо е върховен закон!“

Уважаеми колеги, нашата Академия е ОБЩЕСТВЕНА. Неин върховен суверен е обществото, т. е. свободният български народ.

За нас е чест и гордост, че му служим със своя интелект, нравственост, знания, умения и жизнен опит.

Скъпи колеги, в тази зала сме се събрали единомишленици. Нас ни обединяват общи цели, статус и желания. Вярвам Ви безрезервно! Разчитам на Вас изцяло! Нека да се хванем здраво един за друг, за да реализираме заръката на Хан Кубрат : „Обединението прави силата!“ То поддържа силата на духа на нашата нация!

Само така ще направим една уникална и необходима за обществото Академия.

Акад. проф. д. на ик. и ф. н. Асен Богданов