СОСЗР и Отечестният съюз сключиха споразумение за взаимодействие и сътрудничество

Застъпена е идеята за постигане на гражданско помирение и единение по въпросите на историята чрез изграждането, под егидата и патронажа на Президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит на всички жертви.

Спирдон Спирдонов

1 100218Председателите на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и на Отечествения съюз (ОС) генерал от резерва Златан Стойков и Симеон Симеонов се договориха да работят за обединяване усилията на двете организации за осигуряване на устойчиво развитие на обществото и възстановяване на социалния характер на държавата на основата на националните ни идеали и интереси. Това стана днес в централата на ОС с подписването на Споразумение за взаимодействие и сътрудничество. Двамата бяха категорични, че националното помирение е единственият път към национално обединение.

Симеон Симеонов награди ген. Стойков с почетния знак на ОС. Той изтъкна, че винаги през цялата си над 100-годишна история СОСЗР е бил достоен представител на българското войнство. Според него обществените организации трябва чувствително да активизират своята дейност в защита на националните ценности и укрепването на държавата, за да намерим истинското си място в Европа и света.

Ген. Стойков връчи на Симеон Симеонов новият плакет на СОСЗР. Задължени сме, каза той, в името на нашите членове да работим за изпълнение на подписаното споразумение. Той благодари за отличието, което, по неговите думи, е признание за усилията на всички членове на съюза.

В споразумението е застъпена идеята за спиране на 100-годишната „гражданска” война на политическа основа в страната и постигане на гражданско помирение и единение по въпросите на историята чрез изграждането, под егидата и патронажа на Президента на Република България, на Мемориал в памет на жертвите от политически репресии по времето на всички режими след Освобождението на България до наши дни, където в определен ден да отдаваме почит на всички жертви.

Двете организации ще работят за повишаване престижа и достойнството на офицерите и сержантите от запаса и резерва, социалната интеграция и реализация на военнослужещите и служителите, освободени от Въоръжените сили, МВР, НРС и НСО. Те ще участват в родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на българските граждани, особено на подрастващото поколение, в съхраняването и развитието на нравствените ценности и идеали, воинските добродетели и бойните традиция на българския народ, армията и органите на сигурността и обществения ред в опазването на българщината и националната ни идентичност в условията на европейска интеграция и световна глобализация.

Снимки Димитър Бебенов

2 100218

3 100218

4 100218

5 100218

6 100218

7 100218

8 100218

9 100218

Да запазим обществото и държавата ни от тотална разруха

 

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа. Това се посочва в обръщение на Националния съвет по повод обсъждането и евентуалното гласуване на т.нар. Истанбулска конвенция.

***

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Уважаеми сънародници,

Дискусията по ратифицирането на подписаната от правителството Истанбулска конвенция постави България отново на кръстопът.

На изпитание са подложени основни православни ценности, семейството, християнския морал и нормите на общуване.

Отечественият съюз, следвайки присъщите му цели и идеали, прави своя активен избор и е задължен да се намеси в името на държавата, на България, да я защити, обединявайки здравите сили в народа.

Десетилетия наред българското общество е подложено на разлагащото въздействие на либералните движения и идеология от запад. Масирано, чрез медии, литература и образователни програми, ни се насаждат нови морални и етични правила, подменят се изконни български традиции и ценности.

Под прикритието на разбираеми и благоприлични ценности като демокрация, равенство на половете и расите, свобода на словото и т.н., ни се пробутват и налагат изкривените и извратени идеи за особено отношение към хората от третия пол, към джендърите, към еднополовите бракове и др.п. Едно малко на брой и агресивно малцинство се опитва да преобърне и заличи естествения ход на нещата, да ликвидира категории и норми, създадени по естествен път от зората на човечеството досега. То се стреми към целите си по всички възможни начини, без да подбира средствата за това.

Едно от тези средства е Истанбулската конвенция. Чрез нея, под благовидния и понятен за всички стремеж да се защитят правата на жените, ни се пробутват понятия и дефиниции, като социален пол, джендър и т.н. Ратифицирайки конвенцията, те ще оживеят в правния мир, превръщайки се във валидни норми, задължителни за всички. Те ще станат предмет на обучение на децата ни и ще им бъдат „разяснявани” в рамките на образователния процес. Не бива да го допускаме!

Ние, от Отечествения съюз сме против това. Против сме да придобиват легалност и институционалност формули и понятия, рушащи нашия морал, този на децата ни и на бъдещите поколения.

Считаме, че приемайки безкритично тези постулати, ще съдействаме за тоталната разруха на нашето общество и държава.

Не бива да допускате това, дами и господа народни представители!

Да защитим България и семействата ни!

Да живее България!

Национален съвет

29.01.2018г., София