ДЪРЖА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И НА АКТИВНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

dimitrov 2Димитър Димитров е на 64 години. Роден е в гр. Елена, Обл. Велико Търново. Семеен. Той е експерт по вътрешна сигурност и обществен ред. Завършил е три магистратури - „Право”, „Философия” и „Управление на социални дейности”. Бил е служител в МВР и ръководител в частния сектор. В момента е консултант по управление на човешките ресурси. За кандидат за кмет на столичиня район Красна поляна е предложен от коалиция “Сердика“ (АБВ и БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ), номиниран от АБВ. Подкрепен е от Отечествения съюз.

- Г-н Димитров, нека да започнем разговора с наблюденията Ви за сигурността на обикновените граждани в района „Красна поляна” и столицата, като цяло.

- Този въпрос е изключително важен. Не крия, че сигурността, по-точно казано, несигурността на обикновения столичанин, ме тревожи изключително много. В това отношение дори не е необходимо да се търси статистика за битовата престъпност, например, или за младежката агресивност и катастрофите по улиците и пътищата. Цялата тази мрачна картина е пред очите ни.

- Какво е решението?

- Крайно време е да се гарантира върховенството на закона и да се осигури ефективност на действията на правоохранителните органи, включително на общинската полиция. От техническа гледна точка трябва да се изготви схема за покриване на рисковите места с видеокамери, особено в центъра на София, която, все пак, е европейска столица.

- А реакцията на обществото?

- Нетърпимостта на гражданите към противообществените прояви е изключително важна. В това отношение, като кмет на район „Красна поляна” ще работя тясно с неправителствените организации в сектора на отбраната и сигурността. Там има много мои колеги, офицери и сержанти от запаса и резерва, бивши служители на МВР и специалните служби. Сигурен съм, че техният професионализъм и готовност да бъдат полезни на столичани ще ми бъдат много полезни.

- Кои, според Вас, трябва да бъдат основните приоритети в управлението и развитието на район „Красна поляна”?

- Главното е създаване на ефективна местна администрация за решаване проблемите на гражданите и възстановяване на тяхното доверие в общинската институция. Държа изключително много на усилията за развитие на българската култура и духовност за издигане на националното самосъзнание на младото поколение в общината. Разбира се, в днешно време е наложително провеждането на активна социална политика за намаляване на младежката безработица и създаване на нови работни места. Имайки предвид спецификата на нашия регион, ще се налиожи прилагането на гъвкава политика за интегриране на ромското население.

- Казахте интегриране на ромското население. Най-вероятно това няма да бъде само пожелание?

- В това отношение имам конкретна програма. Тя включва приемане на специални мерки за ограничаване на броя на ранонапускащите училище; привличане на младежите с висше образование от ромски произход на работа в общинските структури, съобразно тяхната квалификация и наличните длъжности и пренасяне на част от обучението по различни образователни програми на територията на ромската общност.

- На какви принципи и механизми ще държите при изграждането и структурирането на общинската администрация?

- Най-вече на високия професионализъм и политическата отговорност към избирателите и техните проблеми и при стриктно спазване на конкурсното начало. Това означава още въвеждане на механизми на публичност, прозрачност и контрол от страна на гражданите; изграждане на система за борба с корупцията и намаляване на бюрокрацията; разширяване на полето на електронните услуги; формиране на обществен съвет и консултантски местни групи от специалисти за проучване и подкрепа на общинската политика и граждански инициативи за развитието на района; анализ на структурата на битовата престъпност с цел засилване на превенцията и ограничаване на младежката агресивност; изнасяне на приемната в района по различни въпроси от дейността на общинската администрация.

- В програмата си застъпвате съхраняването и възраждането на духовните и културни ценности на местно ниво.

- Да, така е. Имам предвид подкрепаи развитие на общинските читалища и културни домове за запазване и поддържане на българските традиции, обичай и народно творчество и обновяване на библиотечния фонд и организиране читални и литературни четения на открито. За създаване на условия за развитието на масовия спорт ще обърна внимание на разширяването и обновяването на спортните бази в училищата, изграждането на велопътеки и спортни площадки в междублоковите пространства. Други два мои ангажимента в тази сфера са осигуряване на достъпно и качествено образование в общината и при необходимост предлагане на промени в профилирането на някои паралелки с оглед те да отговарят на потребностите на бизнеса в района, както и прилагането на механизма на публично-частното партньорство при изграждане и стопанисване на детски градини и ясли в общината.

- Какви планове имате по отношение на изработването и прилагането на общински план за растеж и заетост в съответствиес национални и регионални програми?

- Имам предвид установяване броя на безработните лица до 29-годишна възраст, разработване на съвместна програма с Министерството на труда и социалната политика за трудова заетост и изграждане на група от трудови медиатори за работа с безработни младежи. Необходимо е да се издигне нивото на трудовото посредничество и да се активизира работата с големите работодатели на територията на общината и да се установи по-тясна връзка между бизнеса и безработните. Ще използваме европейските програми за регионално развитие и средствата, отпуснати по Закона за насърчаване на заетостта, за стимулиране изграждането на територията на района на малки и средни предприятия за нуждите на малкия и среден бизнес.

- Вижда се, че залагате социалната политика в района. Какво още предвиждате в тази област?

- Ще търся възможности за разширяване на изграждането на пенсионерски клубовеи клубове по интереси. Специални мерки ще се приложат за подобряване условията на труд и придвижванията на хората с увреждания. Хората се нуждат от разширяване на обхвата на социалните кухни и подобряване качеството на обслужване на социално слабите граждани в района. Естествено е, когато един кмет работи за хората, да съдейства за подобряване на екологичната обстановка в района, например, изграждане и поддържане на нови зелени площи и монтиране на специални кошчета за отпадъци от домашни любимци и др.

***

Моите послания

Ако успея да прокарам път към Вас, скъпи съграждани, ще помоля „ Бат Бойко да го открие”

Случайно или не, когато реших да събудя задрямалата си съвест, за да впрегна своя опит и знания в действия по промяна на статуквото в нашата столица и най- вече в района, в който живея „Красна поляна”, дойде и номинацията ми от партия АБВ за кмет на същия район.

„Божа работа”, си казах и радост обзе сърцето ми, докато в един момент не се породи съмнение. Не от това дали ще се справя, а от това дали хората ще ме чуят и повярват, че мога заедно с тях да направя нещо реално и красиво за района.

И пак по стечение на обстоятелствата на бюрото ми се мъдреше една тънка книжка с петле на корицата, което сякаш ме зовеше за действие и която се гласях да препрочета, тъй като в нея имаше мъдри и закачливи, и не дотам закачливи, а даже тъжни мисли на моя приятел- поета Анибал Радичев. Разгърнах я с мисълта да потърся нещо в нея, което да ми покаже пътя по който да поема- да се захващам ли със сериозна работа или както казва Иван Хаджийски да мърморя зад вратата, че никой да не ме чуе.

И още с отварянето на посоки прочетох: „ От никъде взорът надежда не види, да му се не види!....”

И още: „ Има Бог! Има нов и голям берекет- по- големи са кофите за смет.” И още, и още все в този дух с послания към ближните.

Благодаря ти приятелю, имаш вече в мое лице съавтор, само че не на думите „ ти ще пишеш, а аз ще присвоявам заслугите на другите”, аз съм по делата. Ще творим заедно драги мой, няма мърдане вече! Денят за размисъл свърши!

Ако успея да прокарам път към Вас, скъпи съграждани, ще помоля „ Бат Бойко да го открие”.

Димитър Димитров

Магистър по право, философия и управление на социалните дейности

Кандидат за кмет на район „ Красна поляна” от местна коалиция „ Сердика”, номиниран от ПП АБВ - Алтернатива за Българското Възраждане

Бюлетина № 7

***

Убеден съм, че ако ми се доверите, заедно ще намерим начин да подобрим живота си         

Скъпи съкварталци,

Приятели,

Живеем във време на предизвикателства. Трудно е и става все по- трудно. Принудени да оцеляваме се затваряме в себе си и... Не вярваме в нищо. Не вярваме на никого.

Много хора нямат работа. Ръстът на безработица сред образованите млади хора е обезсърчаващо висок и много от тях напускат родината ни, за да търсят спасение в чужди земи... сред чужди.

На културата и изкуствата се гледа като на излишен разкош, в резултат на което просовутият български дух се е свил... до изчезване.

Живеем без цели. Живеем без мечти. Не използваме въображението си. Не смеем да надзърнем в бъдещето.

Искаме да вървим напред, а не се осмеляваме да излезем от удобството на познатото.

Не ни харесва нещо, знаем всичките му недостатъци, но когато имаме възможност да го променим, не го правим, просто защото сме свикнали с него.

Вместо да работим по възможно най- добрия начин, влагаме цялата си енергия в търсене на оправдания за недобре свършената работа. Затова мисля, че е време да излезем от вцепенението, в което сме изпаднали, да направим нещо за децата си.

Убеден съм, че ако ми се доверите, заедно ще намерим начин да подобрим живота си, нищо че сме различни- това само ще ни улесни. Различните гледни точки ще ни предложат повече възможности, повече варианти за справяне.

Някога предателството се е изразявало в това да предадеш другаря си, да се отречеш от мисията, на която си се посветил. Смятам, че днес предателството е по- скоро това да решиш, че нищо не зависи от теб, че нищо не можеш да промениш.

Мога да подобря живота в нашия район. Работил съм...... Имам опит в..... Ангажирал съм се с..... Зная как.

Зная, че няма да е лесно, но хайде да го направим- да обединим усилията си и да променим всичко, което не ни харесва, всичко за което сме си казвали, че не зависи от нас. Нека покажем, че зависи.

Димитър Димитров

Кандидат за кмет на район „Красна поляна” от местна коалиция „ Сердика”, номиниран от ПП АБВ- Алтернатива за Българското Възраждане

Бюлетина № 7

Dimitrov