Уважаеми читатели, „Отечествен фронт” е издание на сдружението „Отечествен съюз”. Сдружението и неговата медия имат за цел националното съгласие и гражданското разбирателство на основата на присъщите на българската нация ценности и традиции.