Тревога от отношението към Русия

През последните няколко месеца България отново попадна в центъра на международните отношения, но за голямо съжаление,  за пореден път под формата на скандал. Шпиономанията и силното, но категорично вредното влияние на антируските кръгове  у нас, поставят за пореден път пред сериозно изпитание връзките между нашата страна и Руската федерация. Целенасочената политика на тези антируски кръгове, имаща за цел да скара и настрои един срещу друг два  приятелски народа, не е в полза на никого. Прибавяйки към всичко това и мащабната кампания по подмяна на европейската историята, особено тази, свързана с Втората световна война и ролята на руската държава/СССР, ясно изкристализира подмолната и гнусна пропаганда, оплетена в лъжи и манипулации.

Ние, от Отечествения съюз – Варна, дълбоко разтревожени от действията на нашите управляващи към Русия, изказваме своето категорично несъгласие с водената от Българското правителство политика към РФ, целяща единствено и само конфронтация към един братски, славянски и православен народ и подхранваща антибългарските настроения на част от руското общество.

Не желаем нашата Родина да бъде част от алианс, настроен войнствено към Русия и още по-малко да бъде плацдарм на военни действия срещу руската държава, защото България трябва да бъде зона на мира, мост, а не щит и меч срещу РФ!

Настояваме българската държава да предприеме реални действия за възраждане дружеските и братските отношения между нашите страни и народи!

Нешо Нешев, областен координатор на ОС-Варна

Симеон Кулиш, член на НС на ОС-Варна