ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ И БСП ЗАПОЧНАХА РАЗГОВОРА  В

ОБЩЕСТВОТО ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

1 150918

          На 14.09.2018 г. в централата на Отечествения съюз в София, по инициатива на НС на БСП , се проведе среща между ръководствата на ОС и БСП. Основна тема на разговора бе анализ и оценка на обществено-политическата обстановка в страната и отпочване на дискусията в обществото за бъдещето на Родината въз основа на предложената от БСП „Визия за България“. Присъстващите бяха приветствани от домакина СИМЕОН СИМЕОНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ. В срещата участваха още от страна на ОС: Васил Точков – зам. председател на НС на ОС и председател на ПП „Съюз за Отечеството“; Денко Денков – председател на КС на ОС; Златина Георгиева – секретар на НС на ОС; Дамян Атанасов – секретар на НС на ОС и Иван Стефанов – член на НС на ОС. Ръководството на БСП бе в състав: Деница Златева – зам. председател на НС на БСП;  Атанас Зафиров – член на ИБ на НС на БСП; Христо Проданов – зам. Председател на парламентарната група на БСП за България в 44-то Народно събрание; Александър Симов – депутат; Любомир Георгиев – зав. отдел „Коалиционна политика“ на НС на БСП.

           Срещата протече в откровена и приятелска обстановка като освен констатацията на видимите допирни точки и единомислие по редица въпроси, не бяха спестени някои пропуски и критични бележки в досегашните партньорски отношения. Подчертано бе, че БСП начело с новото си ръководство, успешно и последователно се е утвърдила като най-голямата и последователна опозиция на пагубното за България дясно управление, а с представената за обществено обсъждане „Визия за България“ прави следващата крачка като поставя началото на консолидацията и единодействието на програмна основа на автентичните патриотични и социално отговорни сили за спасението и модернизацията на България.

            Ръководството на ОС заяви своята решимост да участва активно в изработването на алтернативата за бъдещето на България като даде своя принос на политическо, гражданско и експертно-професионално ниво за извеждане на основните за нацията и държавата програмни цели, на пътищата, ресурсите и технологиите за тяхната реализация и за даване на път в политиката на нови хора, честни и социално чувствителни патриоти , доказани житейски и професионално личности. Идеалът за гражданско разбирателство и единение на българите, за постигане на национално съгласие по основните въпроси на развитието е възможен и неговият политически синоним е широката, равнопоставена, програмна коалиция на политически партии, граждански съюзи и сдружения и отделни знакови личности.

           Участниците в срещата единодушно изразиха волята си диалогът между  ОС и БСП да продължи с нови срещи по конкретни теми , в които да се включат  Корнелия Нинова и други ръководни дейци на двете организации. На изпроводяк председателят на Отечествения съюз СИМЕОН СИМЕОНОВ подари на гостите от БСП новата двутомна История на ОФ/ОС.

                                                                                             Златина Георгиева