Отечественият съюз работи за нов модел на управление

 

Спирдон Спирдонов

1 031020Общото събрание, което се проведе на 3 октомври,  преизбра Симеон Симеонов за лидер на сдружението, което е наследник на идеите и най-добрите изяви и черти от практиката на родения през 1942 г. Отечествен фронт. Той бе удостоен от Съюза на ветераните от войните на България с юбилеен меедал „75 години от Победата над фашизма“.

Главната ни задача днес, посочи г-н Симеонов, пред делегатите от цялата страна, които дойдоха в София, е политическата легитимация на Отечествения съюз в парламента и държавното управление на предстоящите избори, които, според него, ще бъдат предсрочни. 

В единодушно приетата резолюция се посочва, че, без всякакво отлагане, България се нуждае от нов, консолидиран лявоцентристки политически проект, който да промени коренно модела на досегашното управление, като в центъра му да бъде реформираната БСП. Отечественият съюз се ангажира да работи за консолидация на лявото пространство. Подобни действия с определен успех имаше още на последните избори за Европейски парламент. Той може да отвори гражданската енергия в подкрепа на този проект чрез двата си основни стълба в политиката и практика: автентичния патриотизъм и социалната си чувствителност.  В този смисъл сдружението има свой проект, наречен „Нов Отечествен фронт“  (НОФ) с програмно гражданско движение „За Отечеството“ и партийната еманация на Отечествения съюз за участие в избори – политическата партия „Съюз за Отечеството“. Има и своя гражданска платформа „Отечественият съюз днес“ и Програма за дейност до 2022 г., както и организационен и кадрови потенциал в 28 области в над 250 общини в страната. Най-голямото предимство на Отечественият съюз е, че неговите структури работят конкретно с хората в градовете и селата, което му позволява да прави обективни оценки, точни прогнози и да има адекватно поведение в различни ситуации, включително и в днешната на активни протести. Пример за това бе и приетото от делегатите „Възвание за единение на българския народ“.

В работата на събранието участва Атанас Зафиров, който приветства делегатите от името на председателя на БСП и на ПГ „БСП за България“ Корнелия Нинова. „Задачите на Отечествения съюз са такива, че обединяват българския народ. Отговорността, пред която сме поставени, ни задължава да търсим подкрепа за политики, които ще изведат страната по нов път. Вярвам, че с общи усилия, можем да се справим с предизвикателството“, посочва г-жа Нинова.

Събранието се превърна в откровен разговор за настоящето и бъдещето на Отечествения съюз на фона на обстановката в страната и на процесите, които текат в Европейския съюз и света. Приветствани бяха решенията на 50-я конгрес на БСП  за промяна на условията и начина на функциониране на държавата и най-вече на нейното управление. Подчертано бе, че президентът Румен Рдев събуди гнева на народа.

Гласуван бе нов състав на Националния и Контролния съвет на Отечествения съюз. Изборът е още едно доказателство, че сдружението има възможности да обединява. В ръководните органи, освен координаторите и отделни личности,  влязоха представители на Българския антифашистки съюз, Съюза на българските писатели, Обществената академия за наука, образование и култура, Съюза на ветераните от войните на България, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на българските журналисти, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национална асоциация „Сигурност“ и други неправителствени организации.

1 031020

1 031020

1 031020