Отечественият съюз подкрепя платформата и листата на Коалиция „БСП за България“ на евроизборите

Меги Китанова                                                                                      

1 150419 Разширеното съвместно заседание на НС на Отечествения съюз и ПП“Съюз на отечеството“ осъди категорично правителството на Бойко Борисов и парламентарното мнозинство, тяхната пагубна  политика на разруха и корупция.

 „Основната задача  за  ОС и автентичните леви и патриотични  сили  е победа на предстоящите европейски избори , за да открием пътя към предсрочни парламентарни избори в България“ - бе категоричен лидерът на ОС Симеон Симеонов.

Гости на   разширеното заседание бяха Деница Златева - зам.-председател на НС на БСП, председателят на ОАНОК акад. Асен Богданов, председателят на СП-2004 Валентина Николова и др.                                                           

Симеон Симеонов информира присъстващите за проведените съвместно с Васил Точков – зам.председател на ОС и председател на ПП „Съюз за Отечеството“ , в изпълнение решенията на конгреса на ОС,  разговори в централата на ОС с ръководители и отговорни представители на политически партии и граждански съюз с цел консолидация на левите и патриотични сили . Подчертано бе, че ляво обединение не може да има без водещата и основна опозиционна сила БСП. Той направи обстоен анализ на обществено - политическата обстановка  в страната, с оглед  на предстоящите избори  за европейски парламент.

По време на заседанието   бе  прието Решение за участие на    ОС и ПП „СО“ в европейските  избори като се сключи Споразумение за подкрепа на Платформата „Визия за Европа“ и листата на коалиция „БСП за България“. Деница Златева получи папка с решенията на пленума, за което тя благодари сърдечно.

Активистите на ОС  заявиха, че   представителите на ГЕРБ в страната спъват инициативи, свързани с бизнеса и икономиката и толерират корупцията. Чуха се и предложения за нов подход на политическата  дейност в организационен и стратегически план.                          

Пленарното заседание разгледа пред съпартийците и съратниците си доклад за подготовката на ОС и ПП „Съюз за Отечеството“ за участие в местните избори през  2019г. Подчерта се особената важност на прецизния   кадрови  подбор и политическото развитие, на учредяването и окомплектовката на общинските структури на ПП „Съюз за Отечеството“. Симеонов и Точков представиха потенциалните партньори за коалиция в отделните общини, в т.ч. и НПО.

Стана дума и за разгръщане  дейността на обществените съвети като форма за привличане на  партньори и активни граждани , за натиск върху настоящата кметска и общинска власт и публично представяне на бъдещите кандидати за местна власт от страна на ОС.

Изтъкнато бе, че  веднага след европейските избори ще се инициира активен диалог с местните ръководства на политически партии и граждански съюзи за формиране на широка, лявоцентристка и патриотична общинска коалиция за местните избори и издигане на единни кандидатури за кмет и листи за общински съветници. ОС ще реализира кадрите си в местните избори чрез създаването на политическа коалиция с участието на ПП „СО“, инициативни комитети и др.

След дискусии и обсъждания, бе утвърдена програма за предстоящи чествания и отбелязвания на две повратни дати в българската история чрез организирането на представителни научни форуми - 75-та годишнина от 09.09.1944 г. и 100 г. от рождението на Пенчо Кубадински и  30-годишнината от промените  на  10.11.1989 г. и 90 г. от рождението на Гиньо Ганев .

С конгреса на ОС стартира единението на левицата за нова България

Симеон Симеонов бе преизбран за лидер наа Отчествения съюз

 

1 111118

          В София в Дом паметник „Александър Стамболийски“ на 20 октомври т.г. се проведе редовният конгрес на гражданското патриотично сдружение Отечествен съюз. В работата на форума участваха  252 делегати - представители на общини и райони от градовете с районно деление от 28 области на страната. Всички получиха заедно с конгресните материали по два сборника – докладите от научната конференция за 70 - годишнината от Парижкия  мирен договор и поетичните откровения на нашите поети от прегледа на поезията за 75-годишнината на ОФ/ОС.

          Гости на конгреса бяха представители на 8 политически партии и 15 граждански патриотични съюза, сред които: Атанас Зафиров – член ИБ на НС на БСП, Александър Любенов – зам.председател на ЗС „Ал.Стамболийски“, Стефан Груев – секретар на ЦК на КП на България, Румен Петков – председател на ПП „АБВ“, Минчо П. Минчев – председател на ПБК, Минчо М. Минчев – председател на ПП „Нова Зора“, Радослав Радославов – зам.председател на ПП „Българска  социалдемокрация“, генерал о запаса Златан Стойков – председател на СОСЗР, Валентина Николова – председател на Съюз на пенсионерите - 2004, Симеон Игнатов – председател на БАС, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, Боян Ангелов – председател на СБП, Таня Бакалова – председател на ДСЖ, Иван Сечанов – председател на СВВБ, Любомир Коларов – председател на сдружение „Ал.Невски“, Николай Гацев – председател на Добродетелна дружина, осн.1853, Петър Велчев – председател на СВИВП и други. Скъп гост на форума бе представителят на Общоруския народен фронт „За Русия“ Хасан  Магомедович Джантаев, който произнесе приветствие и бе награден с най-високото отличие на ОС „Почетен член“ и вписване във вечната книга. Той от своя страна връчи на Симеон Симеонов високия руски орден „Дълг и чест“ и руски отличия на Чавдар Петров и Румен Петков. Приветствия поднесоха и останалите гости, от които ярко пролича тяхната готовност за широк, равнопоставен диалог в левицата, за консолидиране и единение на силите и припознаването в лицето на Отечествения съюз на естественото място и платформа за диалог, разбирателство и единение в името на една  широка,  равнопоставена, лявоцентристка  и патриотична програмна коалиция на партии, граждански съюзи и отделни знакови личности за спасението и модернизацията на България.

            С огромен интерес и овации бе посрещнат докладът на председателя Симеон Симеонов под надслов „Анализ на обществено-политическата обстановка в страната, мястото, ролята и задачите на Отечествения съюз“, както и другите доклади и отчети. Естествено продължение на обоснованата в доклада теза за пълзящата, всеобща и остра политическа криза в страната и  необходимостта от раждането на нов, лявоцентристки политически проект като алтернатива на сегашното управление, бяха предложените за обсъждане и гласуване документи и решения на конгреса като: Платформа на ОС, Програма за дейноста 2019-2022 г., Възвание до българския народ и Резолюция.

             Особен интерес и дискусия предизвика новият политически проект на ОС под името „Нов Отечествен фронт“ заедно с Програмната декларация. Решено бе развитието на проекта  да се опре върху неговите два стълба – широко гражданско движение „За Отечеството“ и структуриране с кадрово обезпечаване на партийната еманация на ОС ПП „Съюз за Отечеството“ с председател Васил Точков – зам. председател на ОС.

              Конгресът одобри промени в Устава на ОС и избра нови ръководни органи с мандат от 4 /четири/ години: Национален съвет в състав от 57 души, Контролен съвет в състав от 9 /девет/ души и председател в лицето на Симеон Симеонов. На своите първи заседания НС избра: трима зам. председатели – Васил Точков, Илка Петкова и Лидия Банкова-Найденова; четирима секретари – Дамян Атанасов, Златина Георгиева, Иван Стефанов и Миглена Китанова и Председателство в състав от 15 души, а КС избра за председател Денко Денков, зам. председател Бойко Кечев и секретар Цаню Камов.

              Заседанието премина при отлична организация, добро настроение и висок дух.

 

Спирдон Спирдонов

2 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 111118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 111118